پیش فروش کامیون باری ۱۹ تن دیما

پیش فروش کامیون باری ۱۹ تن دیما

در طرح پیش فروش کامیون باری ۱۹ تن دیما، این محصول جدید گروه خودروسازی مایان با قیمت قطعی ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون تومان عرضه شده است.