چری آریزو۵ جدید با شتاب شش ثانیه

2023 Chery Arrizo5 GT

چری مدل جدیدی برپایه آریزو۵ و با پسوند GT عرضه کرده که چهره تغییریافته با الگوی طراحی خودروهای لکسوس دارد و صفر تا صدش، شش ثانیه اعلام شده.