فروش کامیونت فورس ۶ تن بهمن دیزل

فروش کامیونت فورس ۶ تن بهمن دیزل ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

بهمن دیزل از صبح روز چهارشنبه ۱۸ اسفند اولین مرحله فروش نقدی کامیونت جدید فورس در تناژ ۶ تن تک و خواب‌دار (اتاق ۱.۵) را به اجرا درمی‌آورد.