بنللی 502C؛ میهمان جدید بازار هند

بنللی 502C؛ میهمان جدید بازار هند

بنللی برای حضور قدرتمندتر در بازار پرتقاضای موتورسیکلت هند، این بار یک کروزر جدید برای هندی ها معرفی کرده که ژستی شبیه به دوکاتی دیاول دارد!