معرفی نسل جدید BMW سری ۴ گرن‌کوپه

معرفی نسل جدید BMW سری 4 گرن‌کوپه

نسل جدید BMW سری ۴ گرن‌کوپه معرفی شد، با همان چهره و جلوپنجره بحث‌برانگیزی که انتقادات بسیار تندی را متوجه دپارتمان طراحی BMW کرده است.