شروع روز های خوب نیکولا

Nikola Tre Electric Truck

به نظر می‌آید روزهای خوب برای نیکولا، سازنده نوپای کشنده های برقی مبتنی بر باتری (BEV) و سلول سوختی هیدروژنی (FCEV) بالاخره آغاز شده است.