سوزوکی GSX-S750 برای ۲۰۲۱ به‌روز شد

معرفی سوزوکی GSX-S750 جدید

سوزوکی نِیکیدبایک میان‌رده سالخورده خود، GSX-S750 را برای بازار انگلیس کمی به‌روز کرده؛ البته انتظار تغییرات بنیادین از مدل جدید نداشته باشید.