کامیونت چادری ۳.۵ تُن فورد + ویدیو

کامیونت چادری 3.5 تن فورد ترانزیت

بازار کامیونت های سبک در اروپا پذیرای یک فورد جدید با اتاق چادری است که توان حمل بار ۹۵۰ کیلوگرم و ظرفیت حداکثر ۱۰ پالت استاندارد را دارد.