مزدا برای همیشه از روسیه می‌رود؟

پایان فعالیت های مزدا در روسیه

بعد از خروج گسترده خودروسازان بزرگ دنیا از روسیه که در پی حمله نظامی روس‌ها به اوکراین صورت گرفت، مزدا نیز تصمیم به ترک دائمی روسیه گرفته است.