کمی تازگی برای اسکوتر محبوب یاماها

اسکوتر یاماها NMAX 155

یاماها با یک سری تغییر در نسخه ۱۵۵ سی‌سی اسکوتر محبوب خود، NMAX که شامل به‌روز رسانی های ظاهری و فنی است، مدل سال ۲۰۲۲ آن را به بازار فرستاده.